Disclaimer

Gebruik van deze site, te weten www.nistar.nl is gebonden aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen.
Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker met onderstaande voorwaarden instemt.

De site is bestemd voor het verstrekken van informatie over het pakket van produkten en diensten die de bezoeker aantreft op de site.
En ondanks het feit dat Nistar BV uiterste zorgvuldigheid betracht heeft en betracht bij de ontwikkeling en het beheer van deze site, geven Nistar BVj geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie op de site en is Nistar BV niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Voorts houdt Nistar BV zich het recht voor om eventuele fouten in de inhoud van deze site of anderzins te corrigeren op ieder door Nistar BV te bepalen tijdstip. Deze correctie’s kunnen u derhalve ook telefonisch, per e-mail of ander communicatiemiddel bereiken.

Beschikbaarheid van eventuele genoemde merken of type aanduidingen is onder voorbehoud. Aan het via deze site informeren naar producten kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen, nu of in de toekomst op de site geplaatst, die geen eigendom zijn van Nistar BV, zijn slechts opgenomen ter informatie. Nistar BV is derhalve niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke sites of bronnen. Nistar BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen.

Nistar BV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van of door, het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.